THÔNG BÁO - NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

Thứ sáu, 31 Tháng 3 2017 10:56
THÔNG BÁO - NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG CHỐT DANH SÁCH DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

CONG VAN GUI AGRIBANK CN AN GIANG

Thứ bảy, 27 Tháng 8 2016 10:34
CÔNG VĂN GỬI ARIBANK CN AN GIANG VỀ VIỆC VAY VỐN CỦA NTACO  

Thông báo đã nộp hồ sơ cho nhà đầu tư nước ngoài

Thứ tư, 23 Tháng 3 2016 16:19
Thực hiện theo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 03 tháng 11 năm 20015, ngày 21 tháng 03 năm 2016 Công ty cổ phần NTACO đã hoàn tất và đệ trình hồ sơ…