Tuân thủ nghiêm theo tiêu chuẩn sản xuất quốc tế, nhà máy NTACO – DL 324 chuyên sản xuất các sản phẩm chất lượng từ cá tra/Basa (tên khoa học “Pangasius Hypophthalmus”) sau: