Thứ sáu, 18 Tháng 3 2016 10:51

Ngày 09-03-2016, cơ quan thanh tra an toàn thực phẩm (FSIS) Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ đã công nhận NTACO trong 22 cơ sở chế biến cá tra/basa của Việt Nam vào danh sách được phép xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ